Ana Sayfa Ruhsat İşlemleri ve Belgeleri Silahlar İle İlgili Kanunlar Tabanca Modelleri Tüfek Modelleri Fişekler
Satıştaki Tabancalar
Satıştaki Tüfekler
Satıştaki Antikalar
Satış İlanı Verme (Ücretsiz)
Çelik Yelek ve Zırhlama
İletişim / Bize Ulaşın
Sıkça Sorulan Sorular
Hesap Numaraları
 
Toplam İlan :0
 
MERKEZ BANKASI
DÖVIZ KURLARI
• DOLAR
ALIS

5,2601 TL

SATIS

5,2696 TL

• EURO
ALIS

5,9335 TL

SATIS

5,9442 TL

 
6136 SAYILI ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUN İLE TCK.NUN 264 ÜNCÜ MADDESİNDE YER ALAN ATEŞLİ SİLAHLAR, PATLAYICI MADDELER, BIÇAKLAR VE BENZERİ ALETLERİN TESLİMİ HAKKINDA KANUN
    Kanun Numarası: 2305

    Kabul Tarihi: 25/09/1980

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 29/09/1980

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 17120

    Madde 1 - 6136 sayılı Kanun kapsamına giren ateşli silahlar ve mermiler ile Türk Ceza Kanununun 264 üncü maddesinde belirtilen dinamit, bomba veya buna benzer yıkıcı veya öldürücü alet veya barut ve benzeri ateşli eczaları ruhsatsız olarak bulunduranlar ile 6136 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrasında yazılı olan kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletleri bulunduranlar; bunları bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 gün içinde mahalli askeri veya mülki makamlara teslim ettikleri takdirde haklarında takibat yapılmaz.

    Madde 2 - (Mülga madde: 25/12/1985 - 3250/3 md.)

    Madde 3 - Bu Kanunla getirilmiş bulunan 15 günlük teslim süresi içinde 1 inci maddede sayılan her türlü silah ve patlayıcı maddeler ile diğer aletleri kullanarak bir suç işleyenler veya bunları ilgili mercilere teslim amacı dışında taşıdıkları sübuta ulaşanlar bu Kanunun birinci maddesi hükmünden yararlanamazlar.

    Madde 4 - Bu Kanun, yürürlüğe girmesinden önce işlenmiş bulunan 6136 sayılı Kanuna veya Türk Ceza Kanununun 264 üncü maddesine muhalefet suçlarına hiç bir şekilde uygulanmaz. Anılan suçlara ilişkin soruşturma ve kovuşturmalar sürdürülür ve kesinleşen mahkumiyet hükümleri de aynen yerine getirilir.

    Madde 5 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 6 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

    Ek Madde 1 - (Ek madde: 14/01/1982 - 2583/1 md.)

    Bu Kanunun 1 inci maddesinde sayılan silah, mermi, patlayıcı madde, diğer alet ve benzerlerini 29 Eylül 1980 günü ile bu Kanunun yayımlandığı günün mesai bitimi arasında resmi makamlara kendiliğinden veya çağrı veya uyarı üzerine; teslim edenler, yerlerini bildirenler ile Güvenlik Kuvvetleri veya diğer yetkililerce bulunabilecek yerlere bırakmak suretiyle terkedenler hakkında takibat yapılmaz. Hükmolunmuş cezalar yerine getirilmez ve kanuni sonuçları ortadan kalkar. Şu kadar ki, tahsil edilmiş para cezaları iade edilmez. Mahkumiyet hükümlerine ait sicil varakaları adli sicilden çıkarılır. Aynı mahiyetteki cezalara ait fişlerden sicil tesis edilmemiş olanlar için sicil varakası tesis edilmez.

    Ancak;

    a) 25 Eylül 1980 gün ve 2305 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmış bulunanlar hariç olmak üzere, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 13 ve 15 inci maddeleri kapsamına giren suçları işleyenler,

    b) 29 Eylül 1980 tarihi ile bu Kanunun yayımı tarihi arasında her türlü silah, patlayıcı madde, diğer alet ve benzerlerini kullanarak taksirli suçlar hariç olmak üzere bir cürüm işleyenler,

    Birinci fıkra hükmünden yararlanamazlar.

    Ek Madde 2 - (Ek madde: 14/01/1982 - 2583/1 md.)

    Bu Kanun hükümleri, Ek 1 inci maddede belirtilen süre dışında 6136 sayılı Kanuna veya Türk Ceza Kanununun 264 üncü maddesine muhalefet edenler hakkında uygulanmaz.

    Ek Madde 3 - (25/12/1985 - 3250/1 md.)

    Bu Kanunun 1 inci maddesinde sayılan silah, mermi, patlayıcı madde, diğer alet ve benzerlerini 21 Ocak 1982 günü ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 ıncı günün mesai bitimi arasında resmi

    makamlara kendiliğinden veya çağrı veya uyarı üzerine; teslim edenler, yerlerini bildirenler ile güvenlik kuvvetleri veya diğer yetkililerce bulunabilecek yerlere bırakmak suretiyle terk edenler hakkında takibat yapılmaz, hükmolunmuş cezalar yerine getirilmez ve kanuni sonuçları ortadan kalkar. Şu kadar ki, tahsil edilmiş para cezaları iade edilmez. Mahkumiyet hükümlerine ait sicil varakaları adli sicilden çıkarılır. Aynı mahiyetteki cezalara ait fişlerden sicil tesis edilmemiş olanlar için sicil varakası tesis edilmez.

    Ancak; 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 13 ve 15 inci maddeleri kapsamına giren suçları işleyenler ile her türlü silah, patlayıcı madde, diğer alet ve benzerlerini kullanarak taksirli suçlar hariç olmak üzere suç işleyenler ve her türlü silah, mermi, patlayıcı madde, diğer alet ve benzerlerinin kaçakçılığını yapanlar, birinci fıkra hükmünden yararlanamazlar.

    Bu madde hükümleri, bu maddede belirtilen süre dışında 6136 sayılı Kanuna veya Türk Ceza Kanununun 264 üncü maddesine muhalefet edenler hakkında uygulanmaz.

    Ek Geçici Madde 1 - (Ek madde: 01/06/1981 - 2469/1 md.)

    Bu Kanunun birinci maddesinde sayılan ve mahalli askeri veya mülki makamlara teslim edilmiş bulunan her türlü silah ve patlayıcı maddeler ile diğer aletler ilgili makamlarca bir tutanak karşılığında 6136 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ve 08/05/1969 tarih, 1176 sayılı Kanun uyarınca işlem yapılmak üzere Milli Savunma Bakanlığı emrine verilir.

    Ek Geçici Madde 2 - (Ek madde: 16/06/1983 - 2848/1 md.)

    Bu Kanunun birinci maddesinde sayılan ve mahalli askeri veya mülki makamlara teslim edilmiş bulunan her türlü silah ve patlayıcı maddeler ile diğer aletler sahiplerinin ruhsatları olup olmadığına bakılmaksızın Devlet malı sayılarak 6136 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ve 1176 sayılı Kanun uyarınca işlem yapılmak üzere Milli Savunma Bakanlığı emrine verilir.

Yasal Uyari: Sitemizdeki silah ilanlarindan ilanlari verenler sorumlu olup sitemiz hiç bir sekilde sorumlu tutulamaz. Sitemiz ticari faaliyette bulunan bir site degildir. Sitede Türk Ticaret kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayilmaya gerektirecek bir faaliyette bulunulmaz. Rodoplu Armour Ltd. Şti.'nin alt kuruluşudur.

Copyright © Silah Merkezi www.silahmerkezi.com Tüm Hakkı Saklıdır İzinsiz Kullanılamaz.